In Goch (DE) verzorgen wij in opdracht van de Firma Max Bögl de bemaling voor de nieuwbouw van een Karton-, productie- en verwerkingsbedrijf van der Firma Tricor. Het werk betreft bemalingswerk en tijdelijk leidingwerk. De bemalingswerkzaamheden zijn:

  • een streng bemaling voor het in den droge uit kunnen voeren van 100 meter aan fundamenten
  • 2x droog leggen ten behoeve van funderingen van hoogbouwmagazijnen afmetingen ca. 90 x 40 meter
  • het verzorgen van het in den droge uit kunnen voeren van een afvalkanaal lengte circa 180 meter.

Om al het bemalingswater te kunnen lozen op oppervlakte water (een voormalige baggerlocatie) hebben we meer dan 300 meter DN300 leiding gebouwd. Waarbij de laatste buis voorzien is van 2 drijvers om te zorgen dat het talud (die momenteel vanwege de hoge grondwaterstand tijdelijk niet aanwezig is) niet uitspoelt.