Grondboringen

De Vet Waterbeheer verricht grondboringen voor uiteenlopende doelstellingen. Zo verrichten we boringen ten behoeve van bronbemalingen, maar ook voor het aanleggen van brand- en beregeningsputten.

Als we weten wat het doel van de boring is, bepalen we aan de hand van de grondsoort en de samenstelling van de bodem tot op welke diepte en in welke diameter er geboord moet worden. Vervolgens kijken we welke methodiek het beste aansluit bij de specifieke situatie.

Grondboringen

Bij grondboringen ten behoeve van bronbemalingen hebben we verschillende boortechnieken in huis. Welke techniek we inzetten hangt af van de situatie ter plaatse. Naast de diepte zijn ook de grondsoort en hardheid van de bodem allesbepalend voor de toe te passen techniek.

Brandputten

Op plaatsen waar het waterleidingnet afwezig is of onvoldoende capaciteit heeft, kan een brandput een passende oplossing zijn. In opdracht van gemeenten, brandweer of particulieren, wordt een bron geboord. Afhankelijk van de benodigde capaciteit varieert de diameter en diepte van de bron. Verder kan gekozen worden voor het plaatsen van een permanente onderwaterpomp, of het zelf aanzuigen van het grondwater vanaf het maaiveld.

Beregeningsputten

De Vet Waterbeheer verricht ook grondboringen om beregeningsputten te slaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een situatie van langdurig aanhoudende extreme droogte, waardoor gewassen risico lopen. Een beregeningsput kan dan uitkomst bieden.