100 jaar kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer!

Een vertrouwd partner waarop je kunt bouwen
Grond- en funderingswerkzaamheden gaan nou eenmaal niet samen met een (te) hoog grondwaterpeil. Wij zorgen ervoor dat deze werkzaamheden kunnen worden verricht, zonder dat ze in het water vallen. De Vet Waterbeheer heeft 100 jaar ervaring in het tijdelijk verlagen van de grondwaterspiegel.

Waterbeheer in de breedste zin
We zijn gespecialiseerd in zowel het boren van bronnen als het aanbrengen van bronbemalingen en in het aanleggen van tijdelijke pompinstallaties. Zo kunnen de bouwwerkzaamheden altijd veilig en volgens de richtlijnen plaats vinden.

Altijd de beste oplossing voor uw waterprobleem
Of het nu gaat om civiele werken, de aanleg en het onderhoud van kabels en leidingen, of de ontwikkeling van (nieuw)bouwprojecten; dankzij onze uitgebreide ervaring, weten we voor iedere uitdaging een passende oplossing te bedenken.

Bekend in binnen- en buitenland
Je bestaat niet zomaar 100 jaar. Daar kom je alleen door hard werken en topkwaliteit leveren. Vanwege onze expertise en reputatie, worden we dan ook vaak ingeschakeld in onderzoeks- en ontwerp fases van een project. En in welke fase we ook aanschuiven, we zijn altijd rechtdoorzee en houden van eerlijke, duidelijke communicatie. Afspraak is afspraak!

Wij zijn dag en nacht bereikbaar! +31 485 451207

 • Servicegerichte oplossingen

 • Afspraak is afspraak

 • Gedreven door resultaat

 • Kennis & ervaring

 • Vertrouwen & zekerheid

 • Innovatief & oplossingsgericht

 • Servicegerichte oplossingen

 • Afspraak is afspraak

 • Gedreven door resultaat

 • Kennis & ervaring

 • Vertrouwen & zekerheid

 • Innovatief & oplossingsgericht

Bronbemalingen

De Vet Waterbeheer is thuis in alle vormen van bronbemaling. Waar en waarvoor er ook bemalen dient worden, wij kunnen het voor u realiseren. Desgewenst kunnen we het hele traject voor u uit handen nemen.

Welke vorm van bronbemaling het best past bij uw project is helemaal afhankelijk van de omgevingsfactoren en de samenstelling van de bodem. Hoe groot is de gewenste verlaging van het grondwaterpeil? Is er veel of weinig werkruimte? Hoe de situatie ook is, De Vet Waterbeheer heeft met 100 jaar ervaring altijd de juiste oplossing voor uw grondwaterprobleem!

Grondboringen

De Vet Waterbeheer verricht grondboringen voor uiteenlopende doelstellingen. Zo verrichten we boringen ten behoeve van bronbemalingen, maar ook voor het aanleggen van brand- en beregeningsputten.

Als we weten wat het doel van de boring is, bepalen we aan de hand van de grondsoort en de samenstelling van de bodem tot op welke diepte en in welke diameter er geboord moet worden. Vervolgens kijken we welke methodiek het beste aansluit bij de specifieke situatie.

Pompinstallaties

Bij onderhoudswerkzaamheden aan rioleringen wordt meestal gebruik gemaakt van een omleiding van het vuilwater. Een zogenaamde by-pass kan doorgaans gerealiseerd worden op twee verschillende manieren.

We maken hierbij onderscheid tussen de inzet van vuilwaterpompen en het installeren van een hevelleiding. De keuze voor de meest geschikte methode hangt af van de omstandigheden ter plaatse.

Bronbemalingen

Grondboringen

Pompinstallaties