De Vet Waterbeheer, al 100 jaar een begrip!

In 1923 vestigt Piet Johannes de Vet (1894-1965) zich als koperslager, loodgieter en zinkbewerker in het Oost-Brabantse Mill. Zijn vader Theodorus de Vet (1859-1943) had in Oss een gerenommeerd loodgieters- en koperslagersbedrijf.

In 1929 verwerft De Vet zijn eerste grote klant: de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de voorloper van de huidige Nederlandse Spoorwegen. Het betreft hier werkzaamheden aan stationsgebouwen, machineloodsen en wachtposten op de lijnen Nijmegen – Venlo, Nijmegen – Den Bosch en Boxtel – Gennep. De Vet maakt het lood- en zinkwerk voor goten en dakkapellen. Hij slaat bronnen en plaatst pompen en voorziet keukens van een zinken gootsteen.

De jaren ‘50

Eén van de eerste echt grote uitdagingen is de bemaling bij de bouw van een moderne rioolzuivering in Zevenaar in 1952. In ’53 volgen grote werken in de Achterhoek, waaronder enkele viaducten. Ook verzorgt De Vet in dat jaar de bemaling voor de bouw van alle hoogspanningsmasten tussen Nijmegen en Venlo.

Een periode van kansen benutten

Van belang is de kans die De Vet krijgt bij bouwwerkzaamheden aan de Amercentrale in Geertruidenberg. Ook de bouwput van het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch is in 1972-1973 droog dankzij P.J. de Vet & zonen. Die bouwput was extra diep omdat er een grote schuilkelder voor de BB (Bescherming Bevolking) werd gebouwd. De Vet doet in de jaren zeventig ook de bemaling bij de PGEM-centrale in Nijmegen.

Expansie richting Duitsland

In de jaren zestig breidt De Vet zijn markt uit naar Duitsland. In 1963-1964 steekt zij bij de aanleg van een gasleiding in de Achterhoek voor het eerst de Nederlands – Duitse grens over. Het grotere werk begint in 1968 met de bemaling bij de aanleg van een 25 kilometer lange gasleiding in Duitsland. De Duitse markt is sindsdien sterk gegroeid. In het gebied tussen Aken, Dortmund en Nijmegen heeft De Vet vanaf die tijd talloze opdrachten uitgevoerd.

Volledige focus op waterbeheer

In 1978 neemt de directie een ingrijpende beslissing. Zij besluiten om de loodgieterstak, vele tientallen jaren de kernactiviteit van de onderneming, af te bouwen. Al enige tijd draait die tak met verlies en de concurrentie is erg zwaar. Bovendien besluiten enkele grote klanten om alle onderaannemers af te stoten. De Vet gaat zich vanaf nu geheel toeleggen op de bronbemaling.

Blik op een toekomst vol kansen
Inmiddels is het stokje over genomen door de vierde generatie. Thijs, Michiel en Dirk staan sinds 2013 aan het roer van het familiebedrijf. Daarbij wordt niet alleen zomaar voortgeborduurd op de ingeslagen weg, maar wordt er vooral ook goed gekeken naar de kansen van nu en in de toekomst. De afgelopen jaren zijn zowel het werkgebied als de bedrijfsactiviteiten aanzienlijk uitgebreid waardoor we adequaat kunnen blijven inhaken op ontwikkelingen in de markt.