Bronbemalingen

De Vet Waterbeheer is thuis in alle vormen van bronbemaling. Waar en waarvoor er ook bemalen dient worden, wij kunnen het voor u realiseren. Desgewenst kunnen we het hele traject voor u uit handen nemen.

Welke vorm van bronbemaling het best past bij uw project is helemaal afhankelijk van de omgevingsfactoren en de samenstelling van de bodem. Hoe groot is de gewenste verlaging van het grondwaterpeil? Is er veel of weinig werkruimte? Hoe de situatie ook is, De Vet Waterbeheer heeft met bijna 100 jaar ervaring altijd de juiste oplossing voor uw grondwaterprobleem!

Zwaartekrachtbemaling

De zwaartekracht zorgt ervoor, dat het grondwater toestroomt. Daarvoor gebruiken we kunststof filterbuizen die van boven in direct contact met de buitenlucht staan. Deze filterbuis is over bijna de gehele lengte geperforeerd met sleuven, waardoor de buis volloopt met grondwater. Vervolgens zuigen we het water uit de filterbuizen waardoor het grondwaterpeil daalt. Het opgepompte water wordt via een afvoerleiding geloosd op de daarvoor bestemde plek.

Vacuümbemaling

Bij zeer fijnkorrelige gronden met kleine poriën is het vaak niet mogelijk om een ontwatering door middel van een zwaartekrachtbemaling te realiseren. In deze gevallen wordt een vacuümbemaling toegepast. Hierdoor creëren we een situatie waarbij het water door onderdruk naar de bron wordt gezogen.

Horizontale bemaling

In sommige gevallen is het wenselijk zo min mogelijk bovengrondse leidingen en filters in het werk te hebben. Dan biedt een horizontale bemaling uitkomst. Een drain wordt in een sleuf in de bodem aangebracht. Doordat alle stoorlagen in de bodem boven de drain worden doorbroken tijdens het aanbrengen van de drain, stroomt uit alle lagen het grondwater de aan de pomp bevestigde drain in.

Diepwelbemaling

Wanneer er tot op grote diepten of grotere hoeveelheden grondwater onttrokken moet worden, maken we gebruik van deepwells. Hierbij maken we gebruik van een filterbuis waarin een onderwaterpomp geplaatst kan worden. Hierdoor is een deepwell uitermate geschikt in situaties waarbij de opvoerhoogte met een zwaartekracht- of vacuümbemaling beperkt is. Een onderwaterpomp kan vanaf grote diepten het water naar de oppervlakte opvoeren.