Pompinstallaties

Bij onderhoudswerkzaamheden aan rioleringen wordt meestal gebruik gemaakt van een omleiding van het vuilwater. Een zogenaamde by-pass kan doorgaans gerealiseerd worden op twee verschillende manieren.

We maken hierbij onderscheid tussen de inzet van vuilwaterpompen en het installeren van een hevelleiding. De keuze voor de meest geschikte methode hangt af van de omstandigheden ter plaatse.

Tijdelijke pompinstallaties (TPI)

Met behulp van vuilwaterpompen kunnen we bijvoorbeeld bestaande leidingen en watergangen overbruggen zodat er onderhoud kan worden gepleegd. We beschikken over een omvangrijke vloot van pompen voor elk gewenst debiet.

Hevelleidingen

Bij een hevelleiding creëren we net als met een tijdelijke pompinstallatie (TPI) een bypass voor de waterstroom. Het verschil met een TPI, is dat bij een hevelleiding een vacuümpomp wordt gebruikt. Als de vacuümpomp eenmaal zijn werk heeft gedaan, blijft het water stromen. Deze methode bespaart significant op energie en reduceert de CO2-uitstoot aanzienlijk.