In Duisburg (DE) wordt door De Vet Wasserbau in opdracht van Unternehmensgruppe Maas de waterhuishouding ten behoeve van de vervanging van een stuwvak bewaakt. Deze week (12 dec. 2023) hebben we -voor de tweede keer in korte tijd- middels 4 hevelleidingen DN500 het waterpeil binnen in de bouwkuip op het gewenste niveau gebracht om de stabiliteit van de waterkerende constructies te behouden.
De snelle stijging van het waterpeil in de Rijn verlangt dat wij flexibel en snel moeten reageren wanneer daar om wordt gevraagd. Doen wat je belooft, bij nacht en ontij. Daar staan wij voor, al 100 jaar!